Utfordringen for SMB-bedrifter har lenge vært å snu seg fra en reaktiv tilnærming hvor hoveddelen av budsjettet går med til å "holde lysene på".
Shoaib Ejaz
01/02/2017 SMB 0 comment

Vi har åpnet!

Når vi la grunnlaget for Itevo gav vi oss selv følgende utfordring:
Hvordan skal vi bringe noe nytt og endre hvordan IT forvaltes i SMB-markedet?

Utfordringen for SMB-bedrifter har lenge vært å snu seg fra en reaktiv tilnærming hvor hoveddelen av budsjettet går med til å “holde lysene på”, og lite eller ingenting går til å skape nye løsninger som gir den enkelte bedrift et fortrinn foran sine konkurrenter.

Dessverre er det slik for en SMB-bedrift er det så godt som umulig holde tritt med den utviklingen som skjer rundt IT, og besitte kompetanse innen alle teknologiske grener til å utforme strategier og ta riktig valg for sin bedrift.  Det gjør at bedrifter ofte sitter igjen med betydelig teknologisk gjeld, og lite rom for innovasjon.

Vi har alle hørt at du bør gjøre det du er best på, og det er helt rett.

Vårt ønske er å la kundene få jobbe med sin kjernevirksomhet, og la oss ta oss av strategien og forvaltning av deres IT-løsninger.

Itevo skal fungere som din IT-avdeling. En proaktiv sådan, som legger fokus på å utvikle bedre løsninger for kunder, ved å bringe kostnadseffektiv utvikling og innovasjon også til SMB-markedet.

Det er det Itevo skal gjøre. Og vi har flere instrumenter for å nå det målet.

Les mer på itevo.no og våre første introduksjonsvideoer. Mer kommer i tiden fremover!

Vi gjør alt for at du skal få mer tid til det du er best på, og vi gleder oss til å snakke med dere.

Med vennlig hilsen,
Itevo