Tag Archives: Medieportal

Utfordringen for SMB-bedrifter har lenge vært å snu seg fra en reaktiv tilnærming hvor hoveddelen av budsjettet går med til å "holde lysene på".
Shoaib Ejaz
01/02/2017 SMB

Vi har åpnet!

Når vi la grunnlaget for Itevo gav vi oss selv følgende utfordring: Hvordan skal vi bringe noe nytt og endre hvordan IT forvaltes i SMB-markedet? Utfordringen for SMB-bedrifter har lenge vært å snu...